EL NOSTRE PROJECTE EDUCATIU

A la nostra llar d’infants destaquem uns punts importants del nostre projecte educatiu.

Projecte educatiu:

• És un projecte innovador.
• Posa en pràctica l’aprenentatge significatiu.
• Afavoreix l’estimulació dels sentits i les emocions.
• Ajuda al desenvolupament cognitiu.
• Desenvolupa la creativitat, la memòria i la imaginació.
• Ensenya a créixer com a persones.
• Afavoreix les relacions socials i de l’entorn.
• Estimula la psicomotricitat fina i motora.
• Potencia l’evolució de l’aprenentatge de la parla i el llenguatge.

Natació

La natació és una de les activitats esportives més completes. Aquesta millora les capacitats cardiorespiratòries, l’alineació postural i beneficia la coordinació muscular desenvolupant les capacitats sensorials i psicomotrius. A mes contribueix en el desenvolupament de la independència i l’autoconfiança del nen/a.

Anglès

Desenvolupament de l’anglès segons l’edat:
- De 4 mesos a 1 any: es familiaritzen amb musicalitat, amb les sons de la llengua
- De 1 a 2 anys: entenen instruccions bàsiques.
- De 2 a 3 anys: entenen el que se’ls diu a l’aula i poden seguir ordres.

Psicomotricitat

Si analitzem el concepte “PSICOMOTRICITAT”, podem dir que està format per dos elements: “psico”, que fa referència a la doble activitat psíquica de l’ésser humà, el seu comportament cognitiu i socioafectiu; i “motricitat”, que fa referència al moviment del cos. La unió de les dues expressa la relació mútua entre l’activitat psíquica i la funció motriu.

El desenvolupament psicomotriu no només fa referència al desplaçament o moviment del nen, sinó que també implica el coneixement del seu cos, és a dir, l’esquema corporal, la lateralitat, coordinar i respondre amb tot el seu cos davant d'estímuls que són percebuts pels seus sentits, entre altres coses.

Tan mateix, durant la pràctica psicomotriu es treballen tres àrees de desenvolupament del nen: l’ESQUEMA CORPORAL, l’ORGANITZACIÓ ESPACIAL i l’ORGANITZACIÓ TEMPORAL.
C/Comtessa Elvira, nº1. 25008. Lleida. Telèfon: 973 23 65 45
E-mail info@llardinfantstictac.com WEB: www.llardinfantstictac.com
LA LLAR D'INFANTS DE LA GRAN TAC I LA PETITA TIC 2014, SL
face face cat cas cas